" Mutiara Kata "

Tuesday, 13 December 2011

Serba sedikit tentang dialek-dialek Melayu di Malaysia

 Contoh Penggunaan dialek utara

Dialek Utara (Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Perak Utara)

Selain berbeza sebutan, terdapat juga perbezaan kata yang jelas antara dialek Utara dengan Dialek Johor-Riau. Ciri utama dialek ini adalah sebutan ‘a’ dihujung kata yang dibunyikan secara baku.

            Ejaan Standard                                   Dialek Utara
            Saya                                         Saya (mengikut sebutan baku)
            Dia                                           Dia (mengikut sebutan baku)
            Mana                                       Mana (mengikut sebutan baku)

Huruf ‘r’ di akhir kata diganti dengan bunyi ‘q’. Lihat contoh:
           
            Ejaan Standard                      Dialek Utara
Bergetar                                   Bergetaq
Ular                                          Ulaq
Telur                                        Teloq

Bunyi ‘i’ di tengah digantikan dengan bunyi ‘ia’

            Ejaan Standard                      Dialek Utara
            Pasir                                         Pasiaq
            Baligh                                       Baliaq

Pengguguran huruf ‘g’ dibelakang kata. Contoh:

            Ejaan Standard                     Dialek Utara
            Kambing                                  Kambin
            Kuning                                     Kunin
            Anjing                                      Anjin

Kata-kata yang berbeza dengan Bahasa Melayu Standard (sekadar beberapa contoh):
           
            BM Standard                                       Dialek Utara
            Awak / Kamu                                       Hang
            Mereka (bunyi ě)                                  Depa (sebutan baku)
            Sekejap                                                Sat
            Kenapa (bunyi ě)                                  Awat
            Pergi                                                     Pie
            Kelapa   (bunyi ě)                                 Nyoq
                                   
Terdapat juga dialek kecil didalamnya yang mempunyi sedikit beza sebutan seperti dibawah:

            Dialek Utara                                       Dialek Utara (Perlis)
            Kasut                                                   Kasuit
            Pulut                                                     Puluit

Dialek Johor-Riau 

Dialek ini digunakan di hampir semua bekas jajahan empayar Johor-Riau di Semenanjung. Dialek Johor-Riau kini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu standard di Malaysia. Ciri utama dialek ini adalah akhiran ‘a’ yang dibunyikan sebagai ‘ě’. Seperti contoh:
           
            Saya - disebut sayě
            Apa – disebut Apě
            Berapa – disebut Berapě

Bagaimanapun akhiran ‘a’ untuk kata-kata yang diadotasi dari perkataan Indonesia dikekalkan seperti sebutan asal :
           
            Anda – disebut anda
            Merdeka - disebut Merdeka

bunyi akhiran ‘r’ tergugur pada kata-kata seperti berikut:

Besar - disebut Besa (dengan sebutan a yang betul)
lebar - disebut Leba (dengan sebutan a yang betul)
sabar - disebut Saba (dengan sebutan a yang betul)

Bunyi ‘o’  diguna menggantikan kata-kata yang berakhir dengan sebutan ‘ur”

Tidur – disebut Tido
Telur – disebut Telo

Pengguguran bunyi ‘r’ ditengah kata sebelum huruf konsonen seperti berikut:

            Kerja - disebut Keja (a menjadi sebutan ě)
            Pergi - disebut Pegi
            Berjalan - disebut Bejalan

Bagaimanapun terdapat viarasi kecil di dalam dialek ini mengikut kawaan-kawasan tertentu.

Variasi tersebut dapat dilihat dibawah:

           Ejaan Standard      Johor-Riau       Johor Pesisir Barat & Utara      Melaka
Besar                           Besa                                  Beso                      Besau
            Lebar                           Leba                                  Lebo                     Lebau
            Sabar                           Saba                                  Sabo                     Sabau
            Langgar                        langga                                Langgo                  Langgau   
            Tukar                           Tuka                                  Tuko                     Tukau

Dialek Negeri Sembilan

Penutur bahasa Melayu di Negeri Sembilan telah dipengaruhi bahasa Minang. Ini disebabkan negeri itu mempunyai sejarah panjang dengan Suku Minangkabau dari Sumatera. (contohnya tidak disertakan disini)

Dialek Perak 

Terdapat dua pecahan kecil dalam dialek Melayu Perak (Tengah dan Selatan). Sebagaimana dialek Johor-Riau, Dialek Perak juga tidak mengikut sebutan baku ‘a’ seperti contoh berikut:

     Ejaan Standard           Johor-Riau                  Perak Selatan             Perak Tengah
            Saya                             Sayě                             Sayěě                           Saye
            Apa                              Apě                              Apěě                            Ape
            Berapa                         Berapě                         Berapěě                       Berape

Nota: Huruf-huruf ěě merupakan sebutan ‘ě’ yang dibunyikan dengan jelas. Manakala huruf ‘e’ mengikut contoh bunyi e dalam kata ‘beca’ 
           
Bagaimanapun terdepat sedikit perbezaan kata antara dialek Perak dengan Bahasa Melayu Standard seperti dibawah: (sekadar beberapa contoh)

            BM Malaysia             Perak Selatan              Perak Tengah
            Kamu                           Koměě                         Kome
            Kota                            Kotěě                           Kote


Dialek Kelantan (kecek kelate)

Dialek Kelantan merupakan dialek Melayu yang paling banyak mempunyai beza sebutan dari dialek-dielak Melayu di Semenanjung. Selain beza sebutan, dialek Kelantan juga mempunyai banyak perkataan yang berbeza. Ciri utama dialek Kelantan adalah penggantian huruf ‘n’ dan ‘ng’ di belakang kata dengan huruf ‘e’ (sama dengan bunyi e dalam kata Beca)

            Ejaan Standard                                   Dialek Kelantan
            Kawan                                                 Kawe
            Bulan                                                    Bule
            Terang                                                  Teghe
            Tenang                                                 Tene
            Bukan                                                  Buke
            Tangan                                                 Tange

Huruf ‘a’ di belakang kata juga diganti dengan bunyi ‘o’

            Ejaan Standard                                   Dialek Kelantan
            Apa                                                     Gapo
            Hamba                                                 Ambo
            Mana                                                   Mano

Perbezaan kata antara dialek Kelantan dengan Bahasa Melayu Standard

            Ejaan Standard                                   Dialek Kelantan
Satu (dua, tiga empat…)                     Se (dua, tiga empat…)
Saya                                                     Kawe / ambo
Awak / Kamu                                       Demo
Bagaimana                                            Guano
Cakap                                                  Kecek
Duit                                                      Pitih
Gaduh                                                  Gocho
Juara                                                    Jogho
Kelapa                                                 Nyo
Kawan / sahabat                                   Saing

Dialek Terengganu

Gaya percakapan penutur dialek Terengganu sama seperti dialek Kelantan. Bagaimanapun ianya berbeza dari segi sebutan. Ciri utama dialek Terengganu adalah penambahan huruf ‘g’ bagi kata-kata yang berakhiran dengan ‘n’. Contoh:

Ejaan Standard                                  Dialek Terengganu
Makan                                                 Makang
Ikan                                                     Ikang
Bukan                                                  Bukang
Badan                                                  Badang
Pun                                                      Pung
Zapin                                                    Zaping
Kemaman (nama daerah)                      Kemamang
Jalan                                                     Jalang
Hujan                                                   Hujang

Dalam dialek Terengganu huruf ‘a’ di akhir kata juga diganti dengan bungi ‘ě’ yang jelas sebagaimana dielak Perak (selatan)

Ejaan Standard          Dialek Terengganu             Dialek Kelantan
Apa                              Apěě                                  Gapo
Mana                           Maněě                                Mano
Ada                              Aděě                                  Ado

Pengguguran huruf ‘m’ didalam kata-kata seperti :
           
Ejaan Standard                                  Dialek Terengganu
Jumpa                                                 Jupěě
Sampai                                                Sapaa

Terdapat juga sedikit perbezaan kata didalam dialek Terengganu seperti contoh berikut:

            BM Standard                                       Dialek Terengganu
            Duit                                                      Piti
            Selalu                                                   Sokmo

(ada diantaranya sama dalam dialek Kelantan)

Dialek Pahang

Gaya penuturan sama seperti penutur dialek Kelantan dan Terengganu. Tetapi berbeza sedikit dari segi sebutan. Tidak banyak info yang diperolehi tentang dialek ini kerana penuturnya lebih cenderong menggunakan dialek Johor-Riau (Pahang di satu masa dahulu adalah sebahagian dari jajahan kerajaan Johor-Riau-Lingga)

Dialek Sarawak

Bahasa Melayu Sarawak merupakan dialek yang paling besar perbezaannya dengan dialek-dialek Melayu lain di Malaysia. Dielak ini juga dipengaruhi bahasa Melayu Brunai, Bahasa Iban, Bidayuh, Melanau dan bahasa suku-suku di Filipina. Berikut adalah beberapa perkataan didalam dialek Melayu Sarawak

            BM Standard                                       Dialek Sarawak
            Saya                                                     Kamek
            Awak / kamu                                        Kitak
            Dia                                                       Nya
            Tidak                                                   Sik
            Jangan                                                  Sikboh
            Ini                                                        Itok
            Sini                                                       Sitok
            Itu                                                        Ya
            Situ                                                      Siya
            Sana                                                     Sinun
            Mana                                                   Ne
            Dimana                                                 Sine     
            Cakap                                                  Madah
            Orang                                                   Sidak  
            Cantik                                                  Kacak
            Sombong                                              lawa
            Lama                                                    Lamak
            Jumpa                                                  Temu
            Kucing                                                 Pusak / pusa
            Anjing                                                  Asok
            Ayam                                                   Manok
            Ya                                                        Auk

dan banyak lagi perkataan dalam dialek Sarawak yang sangat berbeza dengan dialek-dialek Melayu di Semenanjung. (tapi ada juga yang sama)

Dialek Sabah

Bahasa Melayu Sabah tidaklah banyak berbeza dengan bahasa Melayu Semenanjung berbanding bahasa Sarawak. Bilangan orang Melayu-Brunei yang bukan majoriti tidak dapat mempengaruhi pertuturan Bahasa Melayu di Sabah. Keadaan ini menyebabkan suku-suku asli di Sabah menjadi bahasa Melayu Standard sebagai bahasa pemersatu antara mereka. 

Bagaimanpun, mereka menggunakan sebutan baku yang bunyinya seperti Bahasa Indonesia. Disamping itu terdapat juga kata pinjaman dari bahasa suku kaum di negeri itu. Bagaimanapun data yang tersedia masih minimum
                       
Biarpun banyak variasi dalam dialek-dialek Melayu Malaysia, generasi muda kini semakin ramai yang menggunakan bahasa Melayu Standard berbanding dialek ibu mereka sendiri. Keadaan ini dapat dilihat ketara pada pertuturan orang Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Perak.

No comments:

Post a Comment